Nieuwjaardiner 2020

Op vrijdag 17 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en diner plaats. Al onze medewerkers  konden genieten van een overheerlijke menu bereid door de lady chefs van restaurant Gent-Zuid. Er werd teruggekeken op het voorbije jaar. De projecten voor volgend jaar werd kort toegelicht. De nieuw geborenen werden “geshowd”. Maar vooral werd er gezellig bijgepraat. Daarna […]

Werkgroep oncologische dermatologie

Op 24 november 2019 werd op een avondcongres de update van ons oncologisch handboek voorgesteld. Met verschillende voordrachten van specialisten over elk onderdeel van de behandeling brachten we de aanwezigen op de hoogte van de laatste nieuwe evoluties in de aanpak van het melanoom.