Samenwerkingen

operatie in operatiekamer

In het kort

Een vlotte samenwerking met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis is zeer belangrijk en een voorwaarde voor kwaliteit, zeker bij complexere behandelingen. We hebben dan ook heel wat structurele samenwerkingsverbanden. 

Onze samenwerkingen

Intern

Elke maandag middag is er een MOC overleg (multidisciplinaire oncologisch consult). Alle patiënten met borstkanker worden dan besproken met alle betrokken artsen en paramedici: radioloog, patholoog, chirurg, gynaecoloog, oncoloog, radiotherapeut, borstverpleegkundige, onco-psycholoog … . Alle resultaten en gegevens worden dan opnieuw bekeken om tot een passend behandelplan te komen, dit met het Oncologisch Handboek als leidraad.

Ook borstreconstructies met eigenweefsel of prothesen in een tijd of later worden aangeboden.

Meerdere keren per jaar vinden er ook vergaderingen plaats waarbij de nieuwste evoluties en behandelingen besproken worden. Eventueel volgen daarna aanpassingen van het Oncologisch Handboek.

Link naar het oncologisch handboek

Elke eerste donderdag van de maand is er een MOC overleg (multidisciplinaire oncologisch consult).  Alle patiënten met huidkanker worden dan besproken met alle betrokken artsen: radioloog, patholoog, dermatoloog, chirurg, oncoloog en radiotherapeut. 

Alle resultaten en gegevens worden dan opnieuw bekeken om tot een passend behandelplan te komen, dit met het Oncologisch Handboek als leidraad.

Een keer per jaar vind er ook vergaderingen plaats waarbij de nieuwste evoluties en behandelingen besproken worden. Eventueel volgen daarna aanpassingen van het Oncologisch Handboek.

Link naar het oncologisch handboek

Eenmaal per maand komen we met alle zorgverleners samen die betrokken zijn bij het behandelen van obesitas (overgewicht, zwaarlijvigheid).

Mensen die willen vermageren kunnen bij ons terecht voor:

  • begeleiding met diëtist en psychische ondersteuning
  • hulp via een operatie

Wie zit in onze werkgroep:

  • E. Cesmeli – Gastro-enteroloog
  • A. Carpentier – Psychologe
  • F. Huysman – Endocrinologe
  • K. Fierens – Chirurg
  • A. Dardenne – Psychiater
  • E. Van Audenaerde– Diëtist

Wij hebben maandelijks een vergadering waar alle patiënten besproken worden.
Dan hebben we overleg om te beslissen hoe we de mensen het best kunnen helpen.

Link naar “Bariatrische heelkunde”

Elke donderdag middag is er een MOC overleg (multidisciplinaire oncologisch consult). Alle patiënten met kanker van het maag en darmstelsel worden dan besproken met alle betrokken artsen en paramedici: radioloog, patholoog, chirurg, gastro enteroloog, oncoloog, radiotherapeut, onco-psycholoog … . Alle resultaten en gegevens worden dan opnieuw bekeken om tot een passend behandelplan te komen, dit met het Oncologisch Handboek als leidraad.

Meerdere keren per jaar vinden er ook vergaderingen plaats waarbij de nieuwste evoluties en behandelingen besproken worden. Eventueel volgen daarna aanpassingen van het Oncologisch Handboek.

Link naar het handboek

Er is een structurele samenwerking met de dienst gynaecologische oncologie.De eierstok tumoren worden samen geopereerd en behandeld met HIPEC .Ook voor andere gynaecologische tumoren waarbij complexe chirurgie en mogelijks darmchirurgie nodig is, wordt vaak samen geopereerd. 

U kunt als persoon met diabetes in onze diabetesvoetkliniek terecht voor de behandeling van een voetwonde of een Charcotvoet (een ontstoken warme gezwollen voet) op vrijdagvoormiddag.

U wordt er geholpen door een interdisciplinair team dat bestaat uit: de vaatchirurg, de podoloog, de wondzorgverpleegkunde, de bandagist en orthopedisch schoentechnoloog.

Zo nodig worden dermatoloog, orthopedisch chirurg en endocrinoloog geraadpleegd.

Om met de terugbetaling in orde te zijn, dient u gevolgd te worden in de ‘diabetesconventie’, in een ‘zorgtraject’ of een ‘voortraject diabetes’.

Mocht u hieraan niet voldoen, bekijken wij samen hoe u dit in orde kan maken.

http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/medisch-aanbod/diabetes/diabetesvoet?utm_source=az-sint-lucas&utm_medium=fork-search&utm_term=voetkliniek

De lymfekliniek bestaat uit een multidisciplinair team van onder andere vaatchirurgen, kinesisten, bandagisten en wondverpleegkundigen.

We behandelen zowel patiënten met een nieuwe diagnose van lymfoedeem als patiënten bij wie dit reeds langer gekend is. Bij ons komen zowel primair, als secundair lymfoedeem (bv na borstkanker, trauma, … ) aan bod.

We starten altijd met een informatief gesprek, want ziekte inzicht is zeer belangrijk. We brengen zowel de fysieke als mentale weerslag in kaart. Er gaat ook veel aandacht naar preventie.

De verschillende mogelijke behandelingen worden uitgebreid besproken. In de lymfekliniek ligt de nadruk op de conservatieve aanpak met intensieve kinesitherapie en compressietherapie. 

Deze bestaat uit een ontzwellingsfase en een onderhoudsfase.

Tijdens de ontzwellingsfase heeft de behandeling het doel het oedeem te verminderen. Deze duurt gemiddeld 2 weken waarbij dagelijks één uur manuele lymfedrainage gegeven wordt, gevolgd door zwachteling met korte rek windels. Deze zwachtels moet men aanhouden tot de volgende sessie om te voorkomen dat het oedeem in tussentijd toeneemt. Dit deel van de behandeling voorzien we in de lymfekliniek op ambulante wijze. Alsook wordt er op het einde van deze periode een passende compressiekous afgeleverd door onze bandagisten. 

In de onderhoudsfase is het doel het resultaat van de ontzwellingsfase te behouden. In eerste instantie door compressietherapie in combinatie met wekelijkse lymfedrainage en oefentherapie. Deze fase van de behandeling wordt uitgevoerd door een perifere kinesist. In de lymfekliniek volgen we de patiënten wel verder op om dit te evalueren en eventueel bij te sturen. 

Deze website maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Wanneer u klikt op 'aanvaard' gaat u akkoord met alle cookies die op deze website actief zijn. Meer informatie kunt u vinden via de privacy policy die altijd onderaan de website klikbaar is.