Poortkatheter (PAC)

operatie in operatiekamer

In het kort

Wat is een poortkatheter?

Een poortkatheter bestaat uit twee delen: een injectiepoort en een katheter. Een rond of druppelvormig injectiepoortje dat vervaardigd is uit een hard synthetisch materiaal met in het midden een soepele membraan om aan te prikken. Dit wordt net onder het sleutelbeen onder de huid geplaatst. Daaraan wordt een lange katheter gekoppeld die net boven het hart wordt gepositioneerd via een ader in het schoudergebied.

De kant van plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren (bv. aanwezigheid van andere katheters, voorgaande ingrepen aan schouder of borst, links-of rechtshandigheid etc.). Dit wordt vooraf met de chirurg besproken.

Nadien kan een verpleegkundige of arts dit poortje doorheen de huid aanprikken en de medicatie laten inlopen.

Waarom heeft u een poortkatheter nodig?

Algemeen

Uw arts heeft u een implanteerbaar toedieningssysteem aanbevolen omdat voor uw behandeling een regelmatige toediening van medicatie direct in de bloedbaan noodzakelijk is.

Bij het toedienen van irriterende medicatie via een normaal infuus of baxter kan dit schade veroorzaken aan de bloedvatwand, zoals lokale ontsteking of verstopping van de ader. Doordat de katheter van de poortkatheter rechtstreeks in een groot bloedvat net boven het hart wordt geplaatst met een hoog debiet, is de toegediende medicatie minder irriterend voor de bloedvatwand.

Verloop ingreep

U dient zich nuchter aan te melden op datum van ingreep. U mag dus niet meer eten vanaf middernacht, met uitzondering van een slokje water om eventuele medicatie in te nemen. Indien u bloedverdunners neemt, moet u deze stoppen zoals vermeld door uw arts. 

De ingrepen gebeuren onder lokale verdoving, al dan niet met een lichte sedatie.
Dit houdt in dat u een korte roes ervaart en een inspuiting met een lokaal anestheticum krijgt. Dit heeft als voordeel dat u minder last hebt nadien van de gevolgen van een algemene narcose zijnde misselijkheid, slaperigheid etc.

 

Ingreep

De chirurg zorgt voor de toegang tot de ader waar de katheter zal in geplaatst worden. Dit gebeurt via een incisie van een drietal centimeter in het schoudergebied onder het sleutelbeen. De katheter wordt ter plaatse gebracht en de positie wordt gecontroleerd met een röntgenfoto. Het poortje wordt net onder de huid geplaatst en vastgehecht op de borstspier en de huid wordt over het poortje gesloten.

Praktisch

Verblijf

De behandeling gebeurt meestal via dagziekenhuis. Onmiddellijk na de behandeling wordt gecontroleerd of u vlot kan wateren. Indien u pijn vrij bent en niet misselijk bent kan u ontslagen worden.

Het kan zijn dat u 1 nacht blijft overnachten omdat u de dag nadien uw verdere behandeling krijgt.

Complicaties

Er zijn weinig risico’s verbonden aan het plaatsen van een poortkatheter. Wat zelden voorkomt:

  • Nabloeding
  • Wondinfectie
  • Dislocatie, breuk van de katheter
  • Kantelen, waardoor soms een herpositionering kan nodig zijn
  • Hematoom: een bloeduitstorting rondom de poortkatheter
 
  • Klaplong: dit gebeurt wanneer de ader te fijn is of niet aanwezig is, waardoor de chirurg moet prikken naar de grotere ader onder het sleutelbeen. Hierbij is een klein risico op het aanprikken van de longvliezen met als gevolg een klaplong. Indien er moet geprikt worden, wordt standaard een röntgen foto van de longen genomen op de ontwaakruimte. Indien er effectief een klaplong is opgetreden, kan dit ofwel afwachtend behandeld worden ofwel moet een fijn buisje geplaatst worden in de borstholte om de lucht te evacueren. Dit kan er voor zorgen dat u langer moet opgenomen blijven.

Deze website maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Wanneer u klikt op 'aanvaard' gaat u akkoord met alle cookies die op deze website actief zijn. Meer informatie kunt u vinden via de privacy policy die altijd onderaan de website klikbaar is.