Pacemaker

operatie in operatiekamer

In het kort

Een pacemaker bestaat uit twee delen: een batterij en 1 of 2 elektrodes afhankelijk van de reden voor pacemaker plaatsing.

Uw behandelend cardioloog zal de indicatie voor een pacemaker stellen en dit met u op voorhand bespreken.

 

Symptomen

Algemeen

Oorzaken

  • Te traag hartritme (bradycardie) met symptomen van duizeligheid, syncopes etc.
  • Geleidingsstoornissen tussen de voorkamers en de kamers van het hart, al dan niet met pauzes.
  • Onvoldoende reactie van het hart op inspanningen.
  • Andere ritmestoornissen.

Behandeling

Een pacemaker bestaat uit twee delen: een batterij en 1 of 2 elektrodes afhankelijk van de reden voor pacemaker plaatsing. De batterij zorgt voor de mogelijkheid tot het geven van elektrische impulsen wanneer dit nodig is op basis van uw hartritme. Dit is een schijfvormig metalen toestel van ongeveer 4 op 3cm en 1cm dik en wordt geplaatst aan de onderrand van het sleutelbeen, onder de huid, bovenop de borstspier. De kant van plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren (bv. aanwezigheid van andere katheters, voorgaande ingrepen aan schouder of borst etc.), maar meestal wordt de pacemaker links geplaatst.

De elektrodes worden aan de batterij gekoppeld en worden via een kleine ader in het schoudergebied rechtstreeks tot in de rechter kamer en voorkamer gebracht. Hier kunnen zij de elektrische activiteit van uw hart meten en ingrijpen met een elektrische impuls indien nodig.

De batterij gaat een aantal jaar mee, indien de levensduur verstreken is, zal een nieuwe batterij moeten geplaatst worden. De ingreep daarvoor is minder uitgebreid omdat de elektrodes ter plaatse blijven bij het vervangen.

Uw behandelend cardioloog zal u meer uitleg geven over het specifieke type pacemaker die u nodig hebt.

Verloop van de ingreep

De procedure duurt ongeveer 1 à 1,5uur en wordt altijd samen door een chirurg en een cardioloog uitgevoerd. U wordt tijdens de ingreep voortdurend gemonitord door de anesthesist.

De chirurg zorgt voor de toegang tot de ader waar de elektrodes dienen geplaatst te worden. Daarna zal de cardioloog de elektrodes positioneren in het hart. Dit gebeurt onder röntgenstralen om een correcte positie te verzekeren. De chirurg zorgt dan voor het veilig plaatsen van de batterij op de borstspier en het sluiten van de wonde. De pacemaker wordt op datzelfde moment door een vertegenwoordiger van de firma van de pacemaker uitgelezen zodat de pacemaker correct functioneert.

Praktisch

Verblijf

De ingreep wordt verricht in dagkliniek. U zal hiervoor nuchter moeten binnenkomen. De ingreep wordt in ons ziekenhuis onder sedatie met lokale anesthesie verricht; dit houdt in dat u een korte roes ervaart en een inspuiting met een lokaal anestheticum krijgt. Dit heeft als voordeel dat u minder last hebt nadien van de gevolgen van een algemene narcose zijnde misselijkheid, slaperigheid etc. U kan diezelfde dag naar huis.

Complicaties

Er zijn weinig risico’s verbonden aan het plaatsen van een pacemaker.
Wat zelden voorkomt:

  • Nabloeding
  • Wondinfectie
  • Door het bewegen van de schouder kunnen de elektrodes in zeldzame gevallen de eerste dagen nadien nog bewegen. Bij een goede fixatie is dit bijzonder zeldzaam. Uw behandelend cardioloog zal dit opmerken bij de volgende controle.
 
  • Klaplong: dit gebeurt wanneer de ader te fijn is of niet aanwezig is, waardoor de chirurg moet prikken naar de grotere ader onder het sleutelbeen. Hierbij is een klein risico op het aanprikken van de longvliezen met als gevolg een klaplong. Indien er moet geprikt worden, wordt standaard een röntgen foto van de longen genomen op de ontwaakruimte. Indien er effectief een klaplong is opgetreden, kan dit ofwel afwachtend behandeld worden ofwel moet een fijn buisje geplaatst worden in de borstholte om de lucht te evacueren. Dit kan er voor zorgen dat u langer moet opgenomen blijven.

Deze website maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Wanneer u klikt op 'aanvaard' gaat u akkoord met alle cookies die op deze website actief zijn. Meer informatie kunt u vinden via de privacy policy die altijd onderaan de website klikbaar is.