Duurste ziekenhuizen hebben minst tevreden patiënten

operatie

Het is niet omdat u voor een behandeling veel uit eigen zak betaalt dat u ook enthousiast bent over het ziekenhuis. Integendeel.

BRUSSEL Welk ziekenhuis zou u zeker aan uw vrienden of familieleden aanbevelen? Allicht een ziekenhuis waar u vindt dat u in goede handen bent, met personeel dat respectvol met u omgaat. Nu blijken net dat niet de duur- ste ziekenhuizen zijn. Het AZ Sint-Maria (Halle), volgens de Christelijke Mutualiteiten het duurste ziekenhuis in Vlaanderen (DS 16 december) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191215_04768520), behoort tot de zie- kenhuizen waar patiënten het minst enthousiast over zijn. Slechts 58 procent van hen zegt dat ze het ziekenhuis ‘zeker wel’ zouden aanbevelen aan vrienden en familie.

Ook het op een na duurste ziekenhuis van Vlaanderen, ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), zit met 57 pro- cent ver af van de ‘streefwaarde’ van minstens 70 procent tevreden patiënten die het ziekenhuis zeker zouden aanbevelen.

De cijfers over de tevredenheid komen uit de resultaten van de Patiëntenpeiling 2018, die De Standaard al kon inkijken. Dat zijn 28 vragen die de Vlaamse ziekenhuizen aan hun patiënten voorleggen om naar hun ervaringen te polsen: krijg je in het ziekenhuis als patiënt voldoende begrijpelijke informatie, was je klaar om naar huis te gaan bij ontslag? Bijna alle Vlaamse ziekenhuizen nemen de enquête bij patiënten af en maken vandaag de gede- tailleerde resultaten online bekend.

Klassengeneeskunde

‘We hebben aan drie ziekenhuizen die het slechtst scoren bij de peilingen voorgesteld om ze te begeleiden’
ILSE WEEGHMANS
Directeur Vlaams Patiëntenplatform

Wie de resultaten van de Patiëntenpeiling naast de recente CM-ziekenhuisbarometer legt, komt dus tot opmerke- lijke vaststellingen. Zo blijken de ziekenhuizen waar patiënten het minst uit eigen zak moeten betalen, wél de streefwaarde van 70 procent te halen. Daaronder het UZ Antwerpen, het Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper) en het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk).

‘Je mag er niet blindelings van uitgaan dat een duur ziekenhuis beter is’, zegt Dirk Ramaekers, medisch direc- teur van het Jessaziekenhuis en bestuurder bij het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. ‘En misschien is dat zelfs een goede zaak. Je krijgt geen klassengeneeskunde van dure ziekenhuizen waar artsen en verpleegkundigen zich helemaal correct tegenover de patiënt gedragen en goedkope waar dat niet zo is.’

De cijfers tonen volgens Ramaekers nog eens aan hoe belangrijk het is dat patiënten vóór een opname goed ge- ïnformeerd worden. Maar zeker wat de kosten van de ziekenhuisopname betreft, is er nog veel werk aan de win- kel. In de helft van de ziekenhuizen zegt minder dan 53 procent van de patiënten daar vooraf informatie over te hebben gekregen.

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het wel knap dat ook de ziekenhuizen die niet zo goed scoren naar buiten komen met hun resultaten. ‘We hebben aan drie ziekenhuizen die het slechtst scoren, waaronder het AZ Sint-Ma- ria in Halle, voorgesteld om ze te begeleiden’, zegt directeur Ilse Weeghmans. ‘We hebben ze aangeboden om sa- men met ons te bekijken wat ze van andere ziekenhuizen kunnen leren. Voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit verhoogt.’

AZ Sint-Maria en ZNA maken zich tegenover De Standaard sterk dat ze de patiënten meer tegemoetkomen. In Halle is er een nieuw kwaliteitsteam gestart dat zich focust op patiëntenparticipatie en -beleving. ZNA meldt dat er ook de nodige aandacht gaat naar de maaltijden ‘waarvan we weten dat het een impact heeft op de patiëntentevredenheid’.

Artikel van De Standaard, geschreven op 19 december 2019, door Maxie Eckert. Alle rechten voorbehouden voor De Standaard.

Deze website maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Wanneer u klikt op 'aanvaard' gaat u akkoord met alle cookies die op deze website actief zijn. Meer informatie kunt u vinden via de privacy policy die altijd onderaan de website klikbaar is.